وب سایت شخصی پيمان باقري کلجاهيردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  ساختار کلي درس رياضيات مهندسي 80833 2018/02/02
2  ساختار کلي درس اقتصاد مهندسي 77505 2018/02/02
3  ساختار کلي درس کنترل فرآيندهاي تصادفي 76327 2018/02/02
4  سري سوم تمرينات درس اقتصاد مهندسي 67702 2018/03/23
5  سري اول تمرينات درس کنترل فرآيندهاي تصادفي 72348 2018/03/23
6  سري چهارم تمرينات درس اقتصاد مهندسي 58368 2018/04/13
7  سري چهارم تمرينات درس رياضيات مهندسي 89691 2018/04/24
8  سري پنجم تمرينات درس رياضيات مهندسي 54344 2018/04/29
9  سري پنجم تمرينات درس اقتصاد مهندسي 62088 2018/04/29
10  سري دوم تمرينات درس کنترل فرآيندهاي تصادفي 291725 2018/04/29
11  سري ششم تمرينات درس رياضيات مهندسي 58969 2018/05/07
12  سري ششم تمرينات درس اقتصاد مهندسي 97301 2018/05/20
13  سري هفتم تمرينات درس رياضيات مهندسي 63789 2018/05/20
14  سري هشتم تمرينات درس رياضيات مهندسي 63887 2018/05/25
15  سري سوم تمرينات درس کنترل فرآيندهاي تصادفي 82424 2018/05/25
16  سري چهارم تمرينات درس کنترل فرآيندهاي تصادفي 135978 2018/05/25
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد