وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  کارست (جلسه اول) 699864 2018/03/11
2  کارست (جلسه دوم) 491791 2018/03/11
3  کارست (جلسه سوم) 5850806 2018/03/11
4  کارست (جلسه چهارم) 17734473 2018/03/11
5  آلودگي خاک (جلسه اول و دوم) 1141158 2018/03/12
6  کارست (جلسه پنجم و ششم) 10080271 2018/04/14
7  کارست (جلسه هفتم) 11325473 2018/04/14
8  کارست (جلسه هشتم) 14618411 2018/04/14
9  آلودگي خاک (جلسه سوم) 411736 2018/04/14
10  رزومه من 706349 2018/04/27
11  کارست (جلسه نهم و دهم) 10308306 2018/05/13
12  کارست (جلسه يازدهم و دوازدهم) 981976 2018/05/13
13  کارست (جلسه سيزدهم) 7795667 2018/05/13
14  مقاله پالمر 2456349 2018/05/13
15  آلودگي خاک (جلسه چهارم) 571254 2018/05/18
16  آلودگي خاک (جلسه پنجم و ششم) 1744629 2018/05/18
17  آلودگي خاک (جلسه هفتم) 751104 2018/05/18
18  زمين شناسي محيط زيست (جلسه اول) 3951835 2018/05/18
19  زمين شناسي محيط زيست (جلسه دوم) 334645 2018/05/18
20  زمين شناسي محيط زيست (جلسه سوم) 697952 2018/05/18
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد