وب سایت شخصی محمدباقر بناءشريفيانردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  Drive Ch1 1528832 2017/10/17
2  Drive Ch2 1099264 2017/10/17
3  Drive Ch3 785408 2017/10/17
4  Drive Ch4 690688 2017/10/17
5  Drive Ch7 725504 2017/10/17
6  Drive Ch8 1123328 2017/10/17
7  Drive Ch9 3499008 2017/10/17
8  Drive Top 121344 2017/10/17
9  Drive DTC 2114048 2017/10/17
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد