وب سایت شخصی جلال شيريردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  زهکشي 922984 2016/12/13
2  زهکشي 623059 2016/12/13
3  مسائل زهکشي سري اول 54286 2016/12/28
4  مسائل زهکشي سري دوم 47522 2016/12/28
5  پروژه متره برآورد 114028 2016/12/28
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد