وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضاييردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  DSP Course - Chapter 2 1123327 2014/03/15
2  DSP Course - Chapter 3 1137889 2014/03/15
3  DSP Course - Chapter 4 1515788 2014/03/15
4  DSP Course - Chapter 5 3551470 2014/03/15
5  DSP Course - Chapter 6 1614892 2014/04/14
6  DSP Course - Chapter 7 5637282 2014/05/01
7  DSP Course - Chapter 8 3562400 2014/05/12
8  DSP Course - Chapter 9 1560741 2014/06/01
9  DSP Course - Chapter 10 889731 2014/06/01
10  Advanced Digital Signal Processing Course Chapter 1 4338387 2015/02/25
11  Advanced Digital Signal Processing Course Chapter 2 5809538 2015/02/25
12  Compressed Sensing Course_Chapter 1_Final 2043235 2015/03/08
13  Compressed Sensing Course_Chapter 2_Final 2889678 2015/03/10
14  Advanced Digital Signal Processing Course Chapter 3 2305055 2015/03/10
15  Compressed Sensing Course_Convex Optimization_Chapter 1 63159 2015/04/18
16  Compressed Sensing Course_Convex Optimization_Chapter 2 161184 2015/04/18
17  Compressed Sensing Course_Convex Optimization_Chapter 3 176532 2015/04/18
18  Compressed Sensing Course_Convex Optimization_Chapter 4 252021 2015/05/29
19  Compressed Sensing Course_Convex Optimization_Chapter 5 122392 2015/05/29
20  Compressed Sensing Course_Convex Optimization_Chapter 9 384482 2015/05/29
1234
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد