وب سایت شخصی مهدي ضرغاميردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  جزوه مهندسي سيستمها 2193561 2012/09/23
2  جزوه آمار و احتمالات مهندسي 1138400 2012/09/23
3  نرم افزار تصميم گيري گروهي فازي 13652940 2013/03/06
4  راهنماي پروژه كارشناسي 42864 2014/06/24
5  گزارش تحقيق در مورد درياچه اروميه 1065502 2015/05/15
6  راهنماي ساده براي تحقيق و ارايه 707202 2015/06/25
7  کارگاه استفاده از ديپلماسي آب براي حل بحران درياچه اروميه 141105 2015/06/25
8  پيشگفتار مجله تحقيقات منابع آب32 195207 2015/09/29
9  جزوه درس آب زيرزميني 4826156 2016/02/03
10  سيلابس درس توسعه پايدار و مديريت محيط زيست 54692 2016/09/21
11  داده خام براي هيدرولوژي1 444394 2016/10/09
12  سيلابس درس تحليل سيستمهاي منابع آب 82944 2017/01/25
13  گزارش جلسه هم انديشي در باره درياچه اروميه 758321 2017/01/25
14  گزارش سالانه اتاق گفتمان آب 9395696 2017/02/02
15  جزوه درس زبان تخصصي 8172771 2018/01/30
16  جزوه هيدرولوژي مهندسي 6628854 2018/01/30
17  راهنما و شرايط ارايه توصيه نامه 164197 2018/02/03
18  اصلاح حكمراني آب با ايده مجلس آب 771370 2018/03/05
19  خلاصه يك تحقيق در مورد درياچه اروميه 801006 2018/09/25
20  گزارش جلسه بيستم و هفتم اتاق گفتمان آب 972926 2018/09/25
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد