وب سایت شخصی اصغر ايزدي جيراندکتر اصغر ایزدی جیران

 

استادیار مردم شناسی

 

 

از دانشگاه تهران به دانشگاه تبریز

مقطع کارشناسی ام را نیمی در روانشناسی بالینی و نیمی در علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز سپری کردم. برای کارشناسی ارشد به دانشگاه تهران رفتم و مردم شناسی خواندم. دکتری هم دانشگاه تهران قبول شدم و رساله ام را در دپارتمان جامعه شناسی در حوزه مردم شناسی فرهنگی و اجتماعی انجام دادم. دو و نیم سال بورسیه و چهار سال عضو هیات علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران شدم (1391 تا 1395) و بعد به گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز نقل مکان کردم.

 

از «مردم نگاری هنر و فرهنگ» به «مردم نگاری خشونت و رنج اجتماعی»

پروژه میدانی نخستم شش سال پژوهش بود از 1386 تا 1392 در مورد فرهنگ، هنر، آیین‌ها و ادراک حسی در میان عشایر و روستاییان آذربایجان و شهرنشینان تبریز و تهران. پروژه میدانی دومم که حدود پنج سال می شود که درگیرش هستم، از 1393، و هنوز هم ادامه دارد، «مردم نگاری خشونت و رنج» است: پژوهش‌های میدانی در بافت ها و در میان مردمان فقیر و حاشیه ای شده در شمال غرب، مرکز و غرب ایران. این پژوهش ها متمرکزند بر تن ها و روان هایی که در معرض شرایط پرفشار اجتماعی قرار گرفته اند و با مشاهده مشارکتی و حضور در زندگی روزانه این مردمان و گوش دادن به داستان های رنج آنها انجام می شوند. متأثر و ملهم از مردم شناسی پزشکی و روانپزشکی، در این مردم نگاری ها به دنبال بسترمند کردن ناخوشی های جسمانی و پریشانی های روانی، سیاست مراقبت و تاب آوری افراد و جوامع در بافت های بزرگ تر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی هستم.

 

دوره های تربیت مردم نگار

ایده برگزاری دوره های تربیت مردم نگار به خاطر ضعف شدید آموزش روش مردم نگاری در ایران شکل گرفت. محتوای این دوره ها عمدتاً بر اساس تجربه های حاصل از انجام کارهای میدانی و نوشتن متن های مردم نگارانه خودم تأمین شده اند. «تربیت مردم نگار» دوره هایی عملی و طولانی مدت هستند برای آموزش و تربیت پژوهشگران و نویسندگانِ مردم نگار از رشته های مختلف، از جمله علوم بالینی، اجتماعی، انسانی و هنر.

«تربیت مردم­نگار 5»، تهران: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تیر تا آبان 98.

«تربیت اتنوگرافر 4»، تبریز: دانشگاه تبریز، انجمن علمی علوم اجتماعی، اسفند 97 تا آبان 98.

«تربیت اتنوگرافر 3»، تهران: انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، اسفند 97 تا آبان 98.

«تربیت اتنوگرافر 2»، تهران: دانشگاه علم و فرهنگ، اسفند 97 تا آبان 98.

«کار میدانی اتنوگرافیک»، بندرعباس: دانشگاه هرمزگان، 29 آذر 95.

«پژوهش اتنوگرافیک»، تهران: دانشگاه تهران، 25 بهمن 91.

«روش تحقیق کیفی با تمرکز بر مردم نگاری»، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان، 24 آذر 90.

 

آثار مردم نگارانه

طرح های پژوهشی مردم نگارانه

-       مردم نگاری محله مالازینال تبریز: گزارش اجتماعی، 1398

-       مردم نگاری فرهنگ هوادارهای تیراختور، 1398

-       وضعیت اضطراری در بین فقرای حاشیه نشین تبریز: پژوهشی مردم نگارانه، 1397

-       خشونت و رنج در حیات دانشجویی: مردم نگاری در دانشگاه های ایران، 1396

-       تقلا برای زیستن: پژوهشی مردم شناختی در میان حاشیه نشینان تبریز، 1395

-       حاشیه های جامعه: مردم شناسی زندگی های سخت در تبریز، 1394

-       محسن چاوشی و زجرهای عاشقانه دهه شصتی های ایران: مردم نگاری دیجیتال، 1393

 

مقاله های مردم نگارانه

-       کندن گور با سوزن: بدن مندی کار زنان فرودست: تصاویر و تأملات مردم نگارانه، 1398

-       علیه فرهنگ ضدمراقبت: دعوت به اکتیویسم انسان شناختی برای کودکان کار، 1398

-       اعتیاد و زوال زندگی: انسان شناسی رنج برای لب خط تهران، 1394

-       فشار هرروزه به مثابه وضعیت اضطراری: پژوهشی مردم نگارانه در باب نا-راحتی در میان فقرای حاشیه ای شده تبریز (1397، در حال انتشار)

-       هروئین و شیشه را بغل کردیم: خشونت فرهنگ و بی خانمان شدن معتادها در دروازه غار تهران (1397، در حال انتشار)

-       اتنوگرافی با حرکت: تجارب حسی در ماشین­های مناسکی تهران، 1397

-       بخش 3، اتاق 5: اجتماع حسی درد در بیمارستانی در تبریز: مردم نگاری بدون حرکت، 1395

-       بازار ورنی: زندگینامة اجتماعی دست­بافته­هایی از لومه­دره تا تهران، 1394

-       فاطماننه هانا اوزادیر: دیدن و چشیدن تصویر در دست­بافته­های زنان لومه- دره، 1393

-       تخیل انسان­شناختی: به سوی گردشگری چندحسی در تبریز، 1393

-       چشیدن مناسک: مردم­نگاری حسی غذای نذری در تهران، 1392

-       صدای خاموش: نگارشی از محله ملازینال تبریز، 1384

 

یادداشت های کوتاه مردم نگارانه

-       از میدان: زیستن در میان هواداران تراکتور و چاوشی، 1398

-       از میدان: ما آدم نداریم، 1398

-       در میان حاشیه نشینان ترلان دره تبریز، 1397

-       شریک شدن در رنج های فقرا، 1395

-       رنج های اجتماعی کودکان حاشیه نشین، 1395

-       صدا دادن به زندگی زنان فرودست، 1395

 

نمایشگاه مردم نگارانه

-       زخم های ترلان دره: عکس ها و متن پاره هایی از کار میدانی در حاشیه های تبریز، دانشگاه تهران، مهر 1394

 

پژوهشگر فیلم مستند

-       شیر دیت (دختر باشهامت)، کارگردان مسعود بابایی، 1398

 

سخنرانی علمی

-       مردم شناسی مسکن و سلامت حاشیه نشینان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آبان 1398

-       صحنه ها و تحلیل های مردم نگارانه از حاشیه نشینان تبریز، دانشگاه تبریز، آبان 1398

-       مردم شناسی ترومای فرانسلی، کنگره تازه های روانشناسی و علوم رفتاری، دانشگاه تبریز، مهر 1398

-       نوسانات ارزی و فروپاشی جسمانی، روانی و اجتماعی در حاشیه های فقیرنشین، تهران، فروردین 1397

-       زخم های خشونت ساختاری: کودک آزاری در بسترهای فقر، سمینار کودک آزاری، دانشگاه تهران، بهمن 1396

-       نقش دانشجویان در آینده انسان شناسی، دانشگاه تهران، بهمن 1394

 

مصاحبه

-       هنر دیدن و شنیدن «دیگری»، 1397

-       روایتی زنده و انتقادی از انسان شناسی، 1397

-       فعال سازی ظرفیت های رهایی بخش انسان شناسی، 1397

 

یادداشت های کوتاه

-       دفاع و مراقبت از انسان ها، 1395

-       انسان شناسی متعهد و اصالت دانشجویی، 1395

-       انسان شناسی متعهد، 1395

-       انقلاب حسی در انسان شناسی، 1393

-       کار انسان شناس چیست، 1392

-       سرکوب رشته انسان شناسی در آزمون دکتری، 1392

-       ردیابی مسیرهای قدرت: علم انسان شناسی به چه کار می آید، 1392

 

ترجمه کتاب

-       انسان شناسی وجودی: بررسی وضع انسان، نه فرهنگ، مایکل د. جکسون، آلبر پی یت و لارنت دنیزو، 1396

-       تجربه گرایی رادیکال: درباره کار و نوشتار اتنوگرافیک، مایکل د. جکسون، 1396

-       انسان شناسی حسی، دیوید هاوز و کانستنس کلسن، 1395

-       انسان شناسی هنر، روبرت لیتون، 1394

 

تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز

-       مردم شناسی پزشکی

-       مردم شناسی اختلال روانی

-       روش تحقیق: کار میدانی و مردم نگاری

-       مبانی مردم شناسی

-       مردم شناسی فرهنگی

-       مردم شناسی زندگی روزمره در ایران

-       مردم شناسی و هنر

-       فرهنگ عامه

-       بررسی مسایل اجتماعی ایران

 

افتخارات

-       یکی از مردم ‌شناسان برتر سال در ایران، برگزیده توسط پژوهشکده مردم ‌شناسی، 1392

-       رتبه دوم آزمون ورودی دکتری (جامعه شناسی)، سازمان سنجش آموزش کشور، 1387

-       رتبه اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد (علوم اجتماعی)، سازمان سنجش آموزش کشور، 1385

 

مسئولیت های علمی- اجرایی

-       مدیر گروه مردم شناسی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

-       مدیر گروه مطالعات میدانی و مردم نگاری، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

-       مدیر انجمن انسان شناسی ایران، دفتر دانشگاه تبریز

-       مشاور سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های مردمی، شهرداری تهران

-       پژوهشگر و مشاور سازمان های مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی

-       مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز

 

کانال تلگرام «مردم نگاری خشونت و رنج»

AsgharIzadiJeiran

 

اینستاگرام

asghar.izadi.jeiran

 

ایمیل

 asghar.izadijeiran@gmail.com

 


 
    صفحه اصلی

    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد