وب سایت شخصی اصغر ايزدي جيران 

دکتر اصغر ایزدی جیران

 

استادیار مردم شناسی پزشکی و روانپزشکی

Medical and Psychiatric Anthropology

 

 

از دانشگاه تهران به دانشگاه تبریز

مقطع کارشناسی ام را نیمی در روانشناسی بالینی و نیمی در علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز سپری کردم. برای کارشناسی ارشد به دانشگاه تهران رفتم و مردم شناسی خواندم. دکتری هم دانشگاه تهران قبول شدم و رساله ام را در دپارتمان جامعه شناسی در حوزه مردم شناسی فرهنگی و اجتماعی انجام دادم. دو و نیم سال بورسیه و چهار سال عضو هیات علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران شدم (1391 تا 1395) و بعد به گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز نقل مکان کردم.

 

مردم نگاری خشونت و رنج

پروژه میدانی نخستم شش سال پژوهش بود از 1386 تا 1392 در مورد فرهنگ، هنر، آیین‌ها و ادراک حسی در میان عشایر و روستاییان آذربایجان و شهرنشینان تبریز و تهران. پروژه میدانی دومم که حدود پنج سال می شود که درگیرش هستم، از 1393، و هنوز هم ادامه دارد، «مردم نگاری خشونت و رنج» است: پژوهش‌های میدانی در بافت ها و در میان مردمان فقیر و حاشیه ای شده در شمال غرب، مرکز و غرب ایران. این پژوهش ها متمرکزند بر تن ها و روان هایی که در معرض شرایط پرفشار اجتماعی قرار گرفته اند و با مشاهده مشارکتی و حضور در زندگی روزانه این مردمان و گوش دادن به داستان های رنج آنها انجام می شوند. متأثر و ملهم از مردم شناسی پزشکی و روانپزشکی، در این مردم نگاری ها به دنبال بسترمند کردن ناخوشی های جسمانی و پریشانی های روانی، سیاست مراقبت و تاب آوری افراد و جوامع در بافت های بزرگ تر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی هستم.

 

دوره های تربیت مردم نگار

ایده برگزاری دوره های تربیت مردم نگار به خاطر ضعف شدید آموزش روش مردم نگاری در ایران شکل گرفت. محتوای این دوره ها عمدتاً بر اساس تجربه های حاصل از انجام کارهای میدانی و نوشتن متن های مردم نگارانه خودم تأمین شده اند. «تربیت مردم نگار» دوره هایی عملی و طولانی مدت هستند برای آموزش و تربیت پژوهشگران و نویسندگان مردم نگار از رشته های مختلف، از جمله علوم بالینی، اجتماعی، انسانی و هنر.

 

برخی از آثار

-        مردم شناسی ترومای فرانسلی، کنگره تازه های روانشناسی و علوم رفتاری، 1398

-        فشار هرروزه به مثابه وضعیت اضطراری: پژوهشی مردم نگارانه در باب نا-راحتی در میان فقرای حاشیه ای شده تبریز (1397، در حال انتشار)

-        هروئین و شیشه را بغل کردیم: خشونت فرهنگ و بی خانمان شدن معتادها در دروازه غار تهران (1397، در حال انتشار)

-        علیه فرهنگ ضدمراقبت: دعوت به اکتیویسم انسان شناختی برای کودکان کار، 1398

-        فعال سازی ظرفیت های رهایی بخش انسان شناسی، 1397

-        زخم های خشونت ساختاری: کودک آزاری در بسترهای فقر، 1396

-        بخش 3، اتاق 5: اجتماع حسی درد در بیمارستانی در تبریز: مردم نگاری بدون حرکت، 1395

-        اعتیاد و زوال زندگی: انسان شناسی رنج برای لب خط تهران، 1394

 

تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز

-        مبانی مردم شناسی

-        مردم شناسی فرهنگی

-        جامعه شناسی پزشکی

-        بررسی مسایل اجتماعی ایران

-        روش تحقیق عملی: مردم نگاری

 

ترجمه ها

-        انسان شناسی وجودی: بررسی وضع انسان، نه فرهنگ، مایکل د. جکسون، آلبر پی یت و لارنت دنیزو، 1396

-        تجربه گرایی رادیکال: درباره کار و نوشتار اتنوگرافیک، مایکل د. جکسون، 1396

-        انسان شناسی حسی، دیوید هاوز و کانستنس کلسن، 1395

-        انسان شناسی هنر، روبرت لیتون، 1394

 

Telegram: @AsgharIzadiJeiran

Instagram: @asghar.izadi.jeiran 

E-mail: asghar.izadijeiran@gmail.com


 
    صفحه اصلی

    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد