وب سایت شخصی پيمان باقري کلجاهي 

 

پيمان نام:  
باقري کلجاهي نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1363 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
  شماره فاکس:  
pbagheri {at} tabrizu {dot} ac {dot} ir       و       peyman.bk {at} gmail {dot} com آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?p.bagheri وب سایت:  
  تلفن محل کار:  
  موبایل:

 
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد