وب سایت شخصی سعيد جهانبخشزمینه های مورد علاقه برای همکاری در پروژه های پایاننامه های دوره کارشناسی ارشد و رساله های دوره دکتری و طرح های تحقیقاتی: خشکسالی، تغییر اقلیم، آب و هواشناسی کشاورزی، بیلان آب و اکوتوریسم.


 
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد