وب سایت شخصی اصغر عسگريردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 پژوهشگر ارشد وابسته دانشگاه استرالياي غربي استراليا از84
2 پژوهشگر برتر (پژوهشکده فيزيک کاربردي و ستاره شناسي) دانشگاه تبريز ايران 1386
3 پژوهشگر برتر (پژوهشکده فيزيک کاربردي و ستاره شناسي) دانشگاه تبريز ايران 1388
4 پژوهشگر برتر (پژوهشکده فيزيک کاربردي و ستاره شناسي) دانشگاه تبريز ايران 1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد