وب سایت شخصی داود مختاريردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 پژوهشگر نمونه جوان دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1383
2 پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1384
3 پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1388
4 استاد نمونه دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي دانشگاه تبريز ايران 1399
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد