وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 پژوهشگر برگزيده اول دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز ايران 1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد