وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 رتبه اول دکتراي تخصصي دانشگاه تهران دانشگاه تهران ايران 1383
2 رتبه اول کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس ايران 1381
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد