وب سایت شخصی ليلي محمد خانليردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 بورسيه وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري ايران 1379
2 رتبه اول دوره کارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي ايران 1374
3 رتبه اول دوره کارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1379
4 مدرس نمونه دانشگاه تبريز ايران 1390
5 پژوهشگر برگزيده اول دانشکده رياضي دانشگاه تبريز ايران 1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد