وب سایت شخصی محمد علي لطف اللهي يقينردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1387
2 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1389
3 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1391
4 پژوهشگر نمونه گروه عمده فني و مهندسي (کليه دانشکده هاي فني دانشگاه تبريز) دانشگاه تبريز 1391
5 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1393
6 پژوهشگر نمونه گروه عمده فني و مهندسي (کليه دانشکده هاي فني دانشگاه تبريز) دانشگاه تبريز 1393
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد