وب سایت شخصی مهران محبوب خواهردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 معلم نمونه دانشگاه تبريز رياست دانشگاه تبريز ايران 1395
2 ثبت اختراع با عنوان "دستگاه ربات ماشين فرز چهار درجه آزادي با ساز و کار موازي" سازمان ثبت اختراع ايران 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد