وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 پژوهشگر برتر جوان دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1393
2 کسب عنوان مؤلف برگزيده جوان دانشکده کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز ايران 1393
3 عضو دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1390
4 نفر اول ورودي دکتري دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1387
5 نفر اول فارغ التحصيل دوره دکتري دانشگاه تبريز ايران 1391
6 فارغ التحصيل رتبه اول دوره کارشناسي دانشگاه تبريز ايران 1381
7 فارغ التحصيل ممتاز دوره کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز ايران 1384
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد