وب سایت شخصی محمد علي بادامچي زادهردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 دانشجوي ممتاز رشته کارشناسي مهندسي برق الکترونيک دانشگاه تبريز 1377
2 دانشجوي رتبه اول رشته کارشناسي ارشد مهندسي برق کنترل دانشگاه تبريز 1380
3 پژ‍وهشگر برگزيده جوان گروه عمده علمي فني مهندسي دانشگاه تبريز 1389
4 پژوهشگر برگزيده اول دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تبريز 1391
5 پژوهشگر برگزيده دوم دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تبريز 1395
6 استاد نمونه دانشگاه تبريز 1400
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد