وب سایت شخصی محمود زارعيردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 فارغ التحصيلي با رتبه اول دوره كارشناسي ارشد در رشته شيمي كاربردي از دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1378
2 رتبه اول آزمون ورودي دوره دكتراي تخصصي رشته شيمي کاربردي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1384
3 دانشجوي استعداد درخشان سالتحصيلي 85-84 و 86-85 دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز ايران 1388
4 مقاله برتر پوستري کنفرانس دومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران ايران 1387
5 مقاله برتر کنفرانس ششمين همايش دانشجويي فناوري نانو، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ايران 1388
6 چاپ مقاله پراستناد Journal of Electroanalytical Chemistry - ISI Elsevier 2009
7 چاپ مقاله پراستناد (Desalination (ISI Elsevier 2013
8 چاپ مقاله داغ (Hot paper) Journal of Electroanalytical Chemistry- ISI Elsevier 2012
9 چاپ مقاله داغ (Hot paper) Journal of Hazardous Material -ISI Elsevier 2012
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد