وب سایت شخصی وحيد پويافرردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 ثبت اختراع رئومتر استوانه اي هم مرکز سازمان ثبت اسناد و مالکيت صنعتي ايران ايران 1392
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد