وب سایت شخصی شهرام روستاييردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 پژوهشگر نمونه اول دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز ايران 1388
2 انتخاب کتاب ژئومورفولوژي مناطق شهري به عنوان کتاب برتر مديريت شهري شهرداري تهران ايران 1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد