وب سایت شخصی جلال شيريردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 عضويت در دفتر هدايت استعداد درخشان- دوره کارشناسي ارشد دانشگاه تبريز ايران
2 عضويت در دفتر هدايت استعداد درخشان- دوره دکتري تخصصي دانشگاه تبريز
3 دانشجوي برتر دانشگاه تبريز در دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز 1392
4 مؤلف مقاله پژوهشي برتر در اولين جشنواره ملي آثار برتر پژوهشي در حوزه بهره وري سازمان ملي بهره وري وابسته به نهاد رياست جمهوري 1392
5 مؤلف مقاله برتر پژوهشي در دومين جشنواره ملي آثار برتر پژوهشي در حوزه بهره¬وري سازمان ملي بهره وري وابسته به نهاد رياست جمهوري 1393
6 مؤلف رساله دکتري شايسته تقدير در دومين جشنواره ملي آثار برتر پژوهشي در حوزه بهره وري سازمان ملي بهره وري وابسته به نهاد رياست جمهوري 1393
7 فارغ التحصيل رتبه اول دوره کارشناسي ارشد دانشگاه تبريز ايران 1385
8 مؤلف رساله برتر دکتري تخصصي پنجمين جشنواره مهندسي و مديريت منابع آب ايران (دومين کنگره ملي آب و خاک) ايران 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد