وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 پژوهشگر برتر انجمن شيميدانان روغن آمريکا انجمن شيميدانان روغن آمريکا آمريکا 2006
2 پزوهشگر برتر جوان دانشگاه تبريز ايران 1387
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد