وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضاييردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 دانش آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسي دانشگاه تبريز ايران 1385
2 دانش آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه تبريز ايران 1387
3 دانش آموخته رتبه اول در مقطع دکتري تخصصي دانشگاه تبريز ايران 1391
4 عضويت در بنياد ملي نخبگان . ايران 1388
5 دانشجوي استعداد درخشان در حين تحصيل دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد