وب سایت شخصی مهدي ضرغاميردیفنام افتخارنام محل صادر کنندهکشور صادر کنندهسال
1 دبير تخصصي منتخب مجله تحقيقات منابع آب 1395
2 پژوهشگر برگزيده اول دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1394
3 کانديداي جايزه نهايي جشنواره اخترعات آب دانشگاه MIT 1393
4 جايزه دكتر توكلي در تلاش براي تعالي تحقيقات دانشگاه صنعتي شريف 1387
5 پايان نامه دكتري تقدير شده دوازدهمين جشنواره پايان‌نامه سال دانشجويي 1387
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد