وب سایت شخصی عليرضا سخندان سرخابيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1389 مهندسي فناوري اطلاعات دانشگاه تبريز، ايران
2 فوق ليسانس 1391 مهندسي مکاترونيک دانشگاه تبريز، ايران
3 دکتري 1397 مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي دانشگاه اصفهان، ايران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد