وب سایت شخصی محسن آقاياري هيرردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1389 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس تهران
2 فوق ليسانس 1383 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس تهران
3 ليسانس 1381 جغرافياي طبيعي- اقليم شناسي دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد