وب سایت شخصی پرويز آژيدهردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1358 زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه علامه طباطبايي
2 فوق ليسانس 1368 آموزش زبان انگليسي دانشگاه تربيت مدرس
3 دکتري 1382 آموزش زبان انگليسي دانشگاه علامه طباطبايي
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد