وب سایت شخصی رامين اميرساسانردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1370 تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1373 فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تهران
3 دکتري 1386 فيزيولوژي و تغذيه ورزشي دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد