وب سایت شخصی اصغر عسگريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1375 فيزيک حالت جامد دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1377 فيزيک حالت جامد و الکترونيک دانشگاه تبريز
3 دکتري 1383 فيزيک حالت جامد و الکترونيک (نانو الکترونيک) دانشگاه تبريز و (دانشگاه استرالياي غربي)
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد