وب سایت شخصی محمد اصغريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1377 فلسفه دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1381 فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي
3 دکتري 1386 فلسفه هاي جديد و معاصر غرب دانشگاه شهيد بهشتي
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد