وب سایت شخصی جليل باباپور خيرالدينردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1381 روانشناسي سلامت دانشگاه تربيت مدرس
2 فوق ليسانس 1376 روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس
3 ليسانس 1370 روانشناسي باليني دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد