وب سایت شخصی عادل دباغ محمدي نسبردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1381 اکولوژي کشاورزي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1375 اکولوژي زراعي دانشگاه تبريز
3 دکتري 1381 اکولوژي کشاورزي- مدل سازي اکولوژيک دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد