وب سایت شخصی قادر دشتيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1370 اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1374 اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران
3 دکتري 1385 اقتصاد کشاورزي- توليد و مديريت کشاورزي دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد