وب سایت شخصی داود بهبوديردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1366 اقتصاد نظري دانشگاه مازندران
2 فوق ليسانس 1371 علوم اقتصادي-گرايش توسعه و برنامه ريزي دانشگاه علامه طباطبايي
3 دکتري 1384 علوم اقتصادي- اقتصاد منابع - اقتصاد بين الملل دانشگاه تربيت مدرس
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد