وب سایت شخصی محمد حسين جواريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1368 (زبان و ادبيات فرانسه تبريز 1368 ) - (ادبيات مدرن فرانسه -دانشگاه ژول ورن 1972 دانشگاه تبريز و دانشگاه ژول ورن پيکاردي-آميين
2 فوق ليسانس 1373 ادبيات فرانسه و تطبيقي فرانسه-دانشگاه ژول ورن- پيکاردي-اميين
3 دکتري 1377 دکتري تخصصي ادبيات فرانسه و تطبيقي: ادبيات عمومي و تطبيقي فرانسه-دانشگاه سوربن-پاريس 3
4 دکتري 2006 فوق دکتري (پست دکتري)ادبيات عمومي و تطبيقي از فرانسه. گرايش نقد و نظزيه هاي ادبي معاصر فرانسه- پاريس. دانشگاه سوربن. پاريس 3
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد