وب سایت شخصی ابراهيم بابائيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1371 مهندسي برق - الکترونيک دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1380 مهندسي برق - قدرت دانشگاه تبريز
3 دکتري 1386 مهندسي برق - قدرت دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد