وب سایت شخصی جعفرصادق عيوضلوردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1374 رياضي محض دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1377 منطق رياضي دانشگاه تربيت مدرس
3 دکتري 1381 منطق رياضي دانشگاه تربيت مدرس
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد