وب سایت شخصی فرهمن فرخيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 2002 English Language Teaching University of Leeds - UK
2 فوق ليسانس 1993 English Language Teaching Tarbiat Modarres University - Tehran
3 ليسانس 1990 English Translation AllamehTabatabaii University- Tehran
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد