وب سایت شخصی داود فرسادي زادهردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1363 مهندسي آبياري دانشگاه تبريز - ايران
2 فوق ليسانس 1366 مهندسي آبياري دانشگاه تبريز - ايران
3 دکتري 1385 مهندسي آب - سازه هاي آبي دانشگاه تبريز - ايران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد