وب سایت شخصی قادر کريميان خسروشاهيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1377 الکترونيک دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1379 الکترونيک ديجيتال دانشگاه اميرکبير
3 دکتري 1385 الکترونيک ديجيتال دانشگاه اميرکبير
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد