وب سایت شخصی غلامعلي پاشازادهردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1378 تاريخ دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1381 تاريخ ايران اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي
3 دکتري 1389 تاريخ ايران اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد