وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1375 تاريخ دانشگاه خوارزمي تهران
2 فوق ليسانس 1378 تاريخ ايران دوره اسلامي دانشگاه تبريز
3 دکتري 1386 تاريخ ايران دوره اسلامي دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد