وب سایت شخصی سحرانه قائميردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1377 مهندسي برق قدرت دانشگاه امير کبير
2 فوق ليسانس 1381 مهندسي برق کنترل دانشگاه تبريز
3 دکتري 1389 مهندسي برق کنترل دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد