وب سایت شخصی سيد هادي اقدسي علمداريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1392 مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي
2 فوق ليسانس 1387 مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي
3 ليسانس 1385 مهندسي کامپيوتر- سخت افزار دانشگاه صنعتي سجاد
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد