وب سایت شخصی حميد اكبريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 فوق ليسانس 1388 دکتري عمومي دامپزشکي دانشگاه اروميه
2 دکتري 1392 دکتري تخصصي داخلي دامهاي بزرگ دانشگاه اروميه
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد