وب سایت شخصی حسن فتحيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1370 فلسفه دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1374 فلسفه دانشگاه تهران
3 دکتري 1381 فلسفه دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد