وب سایت شخصی سيد حسين حسينيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1354 مهندسي برق دانشکده فني دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1355 مهندسي برق دانشکده فني دانشگاه تبريز
3 فوق ليسانس 1357 الکترونيک قدرت پلي تکنيک لورن فرانسه - INPL FRANCE
4 دکتري 1360 lمهندسي برق قدرت پلي تکنيک لورن فرانسه - INPL FRANCE
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد