وب سایت شخصی دکتر حسين پناهيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1367 اقتصاد نظري دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق)
2 فوق ليسانس 1370 علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي
3 فوق ليسانس 2005 روش تحقيق و متدولوژي انگلستان
4 دکتري 2007 اقتصاد توسعه - اقتصاد بهداشت انگلستان
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد