وب سایت شخصی حسين صبوريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1384 زبان و ادبيات انگليسي هندوستان، پنجاب
2 فوق ليسانس 1376 زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران
3 ليسانس 1374 زبان و ادبيات انگليسي تربيت معلم شهيد بهشتي ، تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد